Emerytura

Żyjąc w tak niepewnych czasach, jeśli chodzi o przyszłość i godziwe środki utrzymania na jesień życia należy już zaczynając pracę zawodową pomyśleć o odpowiednim sposobie oszczędzania. Obecnie pracujący aktywnie zawodowo mają niewielkie szanse na godziwą emeryturę, gdyż w naszym systemie emerytalnym, gdzie młodzi pracują na emerytury starszych pokoleń okazuje się, że na obecnych pracujących nie będzie, komu zarabiać. Drenaż mózgów i niewystarczające zarobki w kraju są przyczyną ucieczki młodych ludzi za granicę w poszukiwaniu lepszej płacy i oczekując wyższego standardu życia. Konsekwencją tego stanu jest fakt, iż młodzi ludzie wyjeżdżając do innego kraju, tam też odprowadzają składki na przyszłą emeryturę. A co z naszymi emeryturami? - To pytanie zadaje sobie, co drugi pracujący, który opłaca składki na obecnych emerytów a nie ma pewności, co do własnych środków utrzymania, gdy już przestanie pracować. Rozwiązaniem tego problemu mają być Otwarte Fundusze Emerytalne. Oprócz tego mamy do dyspozycji ubezpieczenie społeczne i filary, z których tylko I filar jest obowiązkowym. Pozostałymi - II i III filarem zarządzają prywatni inwestorzy. Temat filarów emerytalnych rozwiniemy w odnośnikach do tej strony; zwróćmy jednak uwagę na III filar, o którym tak wiele się dziś mówi.