Krajowe fundusze inwestycyjne

Wśród skomplikowanej naszej biurokracji wygodnym jest system, jaki oferują firmy doradztwa finansowego, które wskazują najkorzystniejsze warunki dla swoich klientów i obopólną satysfakcję z usług. Istniejące na naszym rynku krajowym fundusze inwestycyjne mają za zadanie pomnażać powierzone im pieniądze, przez jednostki indywidualne lub przez instytucje. Fundusze te inwestują, wprowadzają w obrót nasz kapitał, aby go pomnożyć z korzyścią dla siebie i dla klienta. Organizacje te są pośrednikami między inwestorami, a bazą lokującą inwestycję w celu pomnożenia kapitału. Czym w takim razie różni się fundusz inwestycyjny od banku, który również ma za zadanie pomnażać nasze pieniądze? - Różnica jest dość istotna, iż aby zostać inwestorem funduszu wcale niewymagane jest posiadanie dużego majątku, aby był on pomnażany ze znaczącym zyskiem dla nas. Cały ten majątek, którym będzie dysponował fundusz pochodzi od wielu inwestorów będących w danym funduszu inwestycyjnym - fundusz dysponuje kumulacją kapitału, która może przynieść zysk jedynie w całości. Inwestorem funduszu może być każdy; przyjmowani są klienci, których wkład może wynosić zaledwie 100 złotych miesięcznie w cały kapitał funduszu. Możliwość ta odróżnia fundusz od lokat w banku, w którym należy mieć pokaźny wkład własny. Oprócz tego inwestując w fundusz, mimo, iż nie wiemy ile zarobimy to mamy pewność, że oddany nam będzie cały zysk z niewielkim oprocentowaniem - pewność większego zysku niż, spodziewane korzyści z lokaty bankowej.