III filar

Przystąpienie do III filaru zreformowanego systemu emerytalnego jest całkowicie dobrowolne jak i do filaru II. Trzeci filar ma charakter kapitałowy i jest zarządzany przez prywatne instytucje. Jego celem jest zapewnienie osobom ubezpieczonym uzupełnienia przyszłej emerytury z I i II filaru, która według wstępnych analiz może wynosić zaledwie 50 - 60 procent ostatnio otrzymywanego wynagrodzenia. Chcąc zapewnić sobie środki finansowe na „jesień życia” powinno się przynajmniej część składki powiększającej pensję przeznaczyć na III filar. Im wcześniej podejmie się decyzję o oszczędzaniu w ramach produktów i usług III filaru, tym wyższa będzie wartość przyszłej emerytury.