Nieobowiązkowe filary

Otóż, mimo, iż dwa ostatnie z oferowanych nam filarów nie są obowiązkowe to, co raz częściej, a raczej, jeśli tylko mam na to możliwości finansowe nie rezygnujemy z możliwości filaru II, a nawet sięgamy po III filar. Aktualnie większość środków z obu filarów przeznaczana jest na finansowanie bieżących emerytur. W przyszłości będą one finansowane po połowie. Dodatkowo można oszczędzać „na starość”, korzystając z opcji III filaru, i mimo, iż jest to pewne ograniczenie i ryzyko, to za parę lat może się okazać, że III filar jest niezbędnym do godziwego życia. Okazuje się, że nasze społeczeństwo zdecydowanie się starzeje. Co raz mniej młodych ludzi, a rosnąca liczba osób starszych, lecz wciąż aktywnych zawodowo i zajmujących miejsca pracy. Sytuacja ta jest jednak nie do przezwyciężenia na dzień dzisiejszy. Osoby, które już powinny iść na emeryturę nie mogą tego zrobić, gdyż ich środki do życia na emeryturze są zbyt niskie, aby móc spokojnie żyć, tym samym pracują nadal blokując ludzi młodych, którzy nie widzą innego wyjścia jak tylko poszukiwanie pracy poza obszarem kraju. I nasze błędne koło się zamyka - młodzi ludzie wyjeżdżają i nie odprowadzają składek na emerytury, co doprowadza do powtórzenia się sytuacji.
Wróć