Kursy walutowe

Wpływ stóp procentowych jest widoczny także w przypadku kursu walutowego. Obniżanie lub podwyższanie poziomu krajowych stóp procentowych może powodować zmiany kursów walutowych w stosunku do złotówki, a tym samym wpływać na relacje import - eksport i popyt - podaż. To zaś może oddziaływać na wzrost lub spadek inflacji. W tym miejscu warto wspomnieć też o stopach procentowych w innych krajach. Nawet z pozoru podobne w konstrukcji wskaźniki w różnych krajach mogą znacznie się różnić, gdyż trzeba mieć na uwadze np. rodzaj papierów wartościowych do których określone stopy się stosuje.

Należy też pamiętać o różnicach w sytuacji gospodarczej i fazie rozwoju danego kraju. Najważniejszymi partnerami dla Polski w wymianie handlowej są kraje UE, jednocześnie w większości znajdujące się w strefie euro. Warto zatem wiedzieć, że podstawowymi parametrami polityki pieniężnej w Eurolandzie są stopy procentowe Europejskiego Banku Centralnego.